-  -
Tekstgrootte   
Privazorg Haaglanden en Delft De Thuiszorg waarbij U zich thuis voelt

Informatie

Actueel
Door de bomen het bos nog zien?

In Nederland verkeren we in veel situaties in goede omstandigheden met veel voorzieningen die beschikbaar zijn. De keuze mogelijkheden zijn enorm en maken het daardoor soms moeilijker. Wij zijn in Nederland ook goed in veel regelgeving en in het veranderen daarvan. Financieel is er veel geld beschikbaar maar er zijn altijd grenzen in wat mogelijk is. Informatie is op veel plaatsen beschikbaar maar verouderd ook snel.

Aanbevolen websites
www.privazorg.nl
Algemene informatie van PrivaZorg (centraal kantoor) waar wij mee samenwerken.

www.ciz.nl
De website van het Centrum Indicatiestelling Zorg

 


Klachten

Bent u niet tevreden?

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent met de zorg en de ondersteuning die u via Privazorg ontvangt. Het kan voorkomen dat u helemaal niet tevreden bent met de zorg/ondersteuning. Wij horen dit graag van u, want alleen door uw signalen kunnen wij de kwaliteit (verder) verbeteren.

Onafhankelijke klachtenfuntionaris

Privazorg heeft een klachtenreglement en een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. Als u iets dwars zit, vragen wij u zich in de eerste plaats direct tot de zorgverlener of steunpunt te wenden om zo dichtbij en zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.

U kunt een klacht ook te allen tijden rechtstreeks bij de onafhankelijke klachtenfuntionaris van Quasir indienen. Dit kan zowel schriftelijk als via e-mail.

Adres

Mw. H. Krijnen (onafhanklijk) klachtenfunctionaris

email: hemykrijnen@quasir.nl

 

Postadres:

Klachtenfunctionaris

Postbus 2914

3800 GK Amersfoort


© puntjesopde-i.nl