-  -
Tekstgrootte   
Privazorg Haaglanden en Delft De Thuiszorg waarbij U zich thuis voelt

WMO - indicatie / Beschikking

Voor het aanvragen van hulp in het huishouden moet u zelf contact opnemen met uw gemeente. In de gemeentegids van uw woonplaats of op de website van uw gemeente staat hoe dit in zijn werk gaat. De gemeente geeft u een WMO-indicatie op basis van uw situatie. De gemeente zal een bezoek afleggen of telefonisch naar uw behoefte informeren. Als uw indicatie afloopt kunt u zelf contact opnemen met de gemeente voor een verlenging.

De gemeenten hebben een aantal schoonmaakaanbieders, waaruit u kunt kiezen welke aanbieder u wilt.

Steunpunt Privazorg Haaglanden en Delft heeft sinds 2013 een contract met gemeente Den Haag voor het aanbieden van huishoudelijke verzorging.Wanneer u huishoudelijke zorg via Privazorg wilt, kunt u dit bij de gemeente als voorkeur aangeven.

U kunt altijd contact opnemen met een van onze medewerkers voor vragen omtrent de aanvraag WMO. Zij kunnen u ook helpen, wanneer u niet zelf in staat bent om de aanvraag WMO te doen.

© puntjesopde-i.nl