-  -
Tekstgrootte   
Privazorg Haaglanden en Delft De Thuiszorg waarbij U zich thuis voelt

Werkwijze PrivaZorg

PrivaZorg Haaglanden en Delft staat voor inlevingsgerichte zorg met oog en respect voor de culturele achtergrond en levensbeschouwing van zijn cliënten. Wij geven inhoud aan kwaliteit door het nakomen van afspraken en d.m.v. duidelijke communicatie.

Als er een aanvraag voor thuiszorg binnenkomt, dan gaat de zorgcoördinator aan de hand van de indicatie na welke zorg er verleend moet worden. Er wordt met u overlegd welke wensen u heeft ten aanzien van de zorg. De zorgcoördinator gaat op zoek naar de juiste zorgverlener(s)

Bij de planning van de zorg zijn uw wensen richtinggevend. Samen met de zorgverleners worden in het zorgleefplan de zorgdoelen, de zorgdiensten en de zorgmomenten vastgelegd in het zorgdossier. Zo wordt daadwerkelijk aan het principe “Zorg op maat” recht gedaan.

© puntjesopde-i.nl