-  -
Tekstgrootte   
Privazorg Haaglanden en Delft De Thuiszorg waarbij U zich thuis voelt

Financieel

Wat verandert er?

Vanaf 1 januari 2015 verandert de organisatie van de zorg. Er zijn drie belangrijke veranderingen:

1. a. Ondersteuning thuis wordt een taak van de gemeente. Voorbeelden van ondersteuning thuis zijn begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen.

b. Gemeenten zijn straks ook verantwoordelijk voor alle jeugdhulp.

2. Verpleging en verzorging thuis zijn dan onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Voorbeelden van verpleging en verzorging thuis zijn het toedienen van

medicijnen en hulp bij het douchen.

3. Het rijk blijft verantwoordelijk voor de zorg aan mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Deze zorg valt onder de nieuwe Wet langdurige zorg.

Er komen meer mogelijkheden om deze zorg thuis te ontvangen. Mensen die de zorg niet thuis willen krijgen, kunnen naar een zorginstelling.


PGB

Bent u chronisch ziek of heeft u een beperking? Neem zelf het heft in handen en regel zelf uw eigen verzorging, begeleiding, hulpmiddelen of voorzieningen.

Bepaal zelf
•   Wie u komt helpen
•   Wanneer iemand u komt helpen
•   Wat deze hulp precies doet

Geen PGB meer, wat nu?
Via Privazorg Haaglanden en Delft kunt u ook zonder PGB de regie blijven voeren over de professionele zorg bij u thuis. Na de omzetting van uw PGB naar ZIN (Zorg in Natura) kunt u via onze organisatie uw zorg blijven regelen.


Particulier

U kunt ook Particulier zorg bij ons inkopen. De zorg en tarieven worden afgesproken en vastgelegd in een Particuliere Zorgovereenkomst.


© puntjesopde-i.nl